עו"ד נזיקין בצפון

מחפשים עו"ד נזיקין בצפון?
לפניכם מאמר שיכין אתכם למפגש החשוב ויצייד אתכם במידע איתו תוכלו לנצל את מלוא
זכויותיכם בעקבות הנזק הנגרם לגופכם או לרכושכם.
החוק הישראלי מאפשר לכל אזרח להגיש לבית משפט תביעת נזיקין ולקבל פיצוי.
מדובר על משפט אזרחי העוסק בחבות הלא רצונית של הצד המזיק כלפי הצד הניזוק בגין הנזק שנגרם לגופו או לרכושו.
מסגרת דיני נזיקין דנה במספר רב של נושאים, ביניהם:
תאונות (דרכים או עבודה), רשלנות רפואית, תקיפה, לשון הרע, גניבת עין, כליאת שווא, השגת גבול, מטרד (רעש או זיהום אוויר) ועוד.
על מנת לקבל את הפיצוי הרצוי מוכרח האדם הניזוק, זאת כמובן באמצעות עו"ד נזיקין, להוכיח גרימת נזק וכן להוכיח קשר סיבתי בין מעשה או מחדל לבין גרימת הנזק.

מהם דיני נזיקין

דיני נזיקין נכללים במשפט האזרחי ועוסקים בחיובים לא רצוניים בעקבות נזק שנגרם לאדם או לרכושו.
למעשה הם עוסקים במצבים בהם נגרם נזק על ידי גורם עליו ניתן להטיל אחריות משפטית בגין אותו הנזק.
הטלת אחריות תתקיים בשני תנאים בסיסיים.
הראשון – כאשר יש הוכחה לנזק. ז.א. שעל התובע להיות מסוגל להצביע על קיומו של נזק שניתן לאמוד אותו.
עו"ד נזיקין בצפון ימליץ לכם להיעזר במומחה (שמאי נדל"ן, רופא).
השני – כאשר יוכח קשר סיבתי בין המעשה או המחדל.
בעזרתו של עו"ד נזיקין בצפון תצטרכו להוכיח שהמעשה או המחדל של המזיק היו אלה שגרמו לנזק.

שתי עוולות עיקריות

עו"ד נזיקין בצפון יסביר לכם כי בית המשפט דן בשתי עוולות עיקריות, כאשר מדובר בנזיקי גוף או רכוש.
העוולה הראשונה – עוולת הרשלנות המתייחסת כלמעט לכל מקרה בו ניתן לקבוע לפי פקודת הנזיקין ומוגדרת כמעשה או מחדל כלפי אדם שיש לו חובת זהירות.
העוולה השנייה – עוולת הפרת חובה חקוקה היוצרת חבות בנזיקין למזיק שהפר חובה החלה עליו על פי החוק.
בין המקרים הטיפוסיים של עוולה זו: חובות המעביד כלפי עובדיו, תקנות רישוי עסקים, חוק העונשין ופקודות התעבורה, חוק התכנון והבנייה ועוד.

צעדים ראשונים

לפני ששוכרים את שירותיו של עו"ד נזיקין בצפון חשוב מאוד לבצע את הפעולות הבאות:
תעדו את הנזק במועד הקרוב כלל האפשר לגילויו.
ניתן לעשות צילום של נזקי הגוף או הרכוש על רקע של עיתון יומי (מאותו התאריך).
עוד באותו היום יש לפתח את התמונות כדי שיהיה עליהן תאריך מעודכן.
יש לערוך רשימה מסודרת של פרטיהם האישיים של כל המעורבים באירוע, כולל עדים, המזיק והניזוק.
לא לשכוח לרשום כל פרט ופרט, עדויות וטענותיהם של העדים.עו"ד נזיקין בצפון | עו"ד נזיקין בחיפה | קישור 3             בנייה וקידום אתרים-AdarNet