צו קיום צוואה

כאשר אדם נפטר, עיזבונו מחולק לפי שני מצבים אפשריים- אם השאיר אחריו צוואה,
יחולק העיזבון על פי הוראות הצוואה אותן ניסח ואם לא דאג לכתיבת צוואה,
יחולק העיזבון על פי הקבוע בחוק הירושה בין בן/ בת הזוג וצאצאיו של המוריש.

כאשר מתחילים לעסוק בחלוקת עיזבונו של מוריש,
חשוב להכיר את ההבדלים הללו ולדעת שיש הבדל בהתאם בסוג הבקשה שצריך להגיש על מנת להגיע לשלב מימוש העיזבון.
במקרה שיש צוואה, על היורשים להגיש בקשה לצו קיום צוואה ובמקרה שיש צוואה,
עליהם להגיש בקשה לצו ירושה. את הבקשה יש להפנות לרשם לענייני ירושה באזור המגורים האחרון של המוריש.

מדוע צריך להגיש בקשה לצו קיום צוואה

על פי הקבוע בחוק הירושה, על מנת לממש צוואה נדרש אישור משפטי שיאפשר זאת.
הרשם לענייני ירושה אחראי לבדוק את עמידתה של הצוואה בכל התנאים הנדרשים על פי חוק ואת היותה חוקית וכשרה.
בנוסף, עליו לוודא שאין התנגדות מטעם גורם כלשהו.
חלק מהליך הוצאת קו ציום צוואה הוא פרסום הצו בעיתונות היומית על מנת לחשוף אותו בפני הציבור ולאפשר למי שמעוניין להביע התנגדות לעשות זאת בתוך שבועיים.
רק לאחר שרשם הירושה מוודא שאין התנגדות, הוא מאפשר את קיומה של הצוואה.

כיצד מגישים בקשה לצו קיום צוואה

על היורשים למלא טופס שנקרא בקשת צו קיום צוואה ולחתום עליו בנוכחות עורך דין.
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שני סוגים של אגרה- אגרה עבור פתיחת התיק ואגרה עבור הפרסום בעיתון.
את האגרות ניתן לשלם דרך האינטרנט או בלשכתו של רשם הירושה.
ישנם כמה מסמכים שחשוב להקפיד לצרף לבקשה- שוברי התשלום המשולמים של האגרות,
תעודת פטירה מקורית של המנוח הוא העתק נאמן למקור ומסמך צוואה מקורי.
במקרים חריגים יש לצרף מסמכים נוספים - היה ואחד היורשים בחר להסתלק מזכותו בצוואה יש לצרף תצהיר חתום שלו על כך,
היה ואחר היורשים נפטר יש לצרף את תעודת הפטירה שלו ועוד.
את הבקשה וכל המסמכים המצורפים צריך להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה בארבעה עותקים.
כאשר צריך לעסוק בנושאים אלו, מומלץ לפנות לעורך דין לענייני ירושה על מנת לקבל ייעוץ והכוונה מקצועית.עו"ד נזיקין בצפון | עו"ד נזיקין בחיפה | קישור 3             בנייה וקידום אתרים-AdarNet