ועדת שחרורים

ועדת שחרורים, או בשמה המוכר יותר ועדת שליש, מתכנסת על מנת לדון בבקשות אסירים לשחרור
מוקדם- ניכוי שליש מתקופת המאסר. הוועדה אמנם מתכנסת בבית הסוהר, אולם אינה כפופה ואינה
שייכת לשירות בתי הסוהר, אלא גוף עצמאי לגמרי.

וועדת השחרורים מורכבת משלושה: שופט המשמש כיו"ר הוועדה ושני נציגי ציבור, בדרך כלל אנשים
הנוגעים לתחום כגון קרמינולוגים ועובדים סוציאליים. בועדה נמצא גם נציג שב"ס, אך הוא אינו מביע
עמדה ותפקידו טכני בלבד.

רבים טועים לחשוב שוועדת שחרורים (ועדת שליש) משחררת אסיר שחרור מוקדם כתגמול על
התנהגות טובה במאסר. אין טעות גדולה מזאת. אמנם התנהגותו של האסיר במאסר משפיעה על
החלטת הוועדה אם להיעתר לבקשת האסיר לשחרור מוקדם, אולם פרמטר זה הוא רק אחד מני
רבים אותם בוחנת הוועדה, ולא החשוב והמרכזי בהם.

חוק שחרור על תנאי ממאסר קובע רשימה לא סגורה של קריטריונים שעל האסיר לעמוד בהם על
מנת לזכות בשחרור מוקדם. ככלל, הוועדה בודקת האם האסיר ראוי למאסר והאם שחרורו המוקדם
עשוי לפגוע בבטחון הציבור. וועדת השחרורים תבחן את עברו הפלילי של האסיר, האם מדובר
במאסר ראשון והאם זכה בעבר לשחרור מוקדם חומרת העבירה בגינה מרצה את המאסר,
התייחסותו לעבירה, האם עבר טיפול במהלך מאסרו, התנהגותו בין כתלי הכלא לרבות עבירות
משמעת ומידעים מודיעיניים וכיוצ"ב. הוועדה תבחן גם את תוכניותיו של האסיר לתקופת השליש:
במרבית המקרים, אם לא בכולם, על מנת לזכור בשחרור מוקדם יש צורך בהצגת תוכנית טיפול
ותעסוקה לתקופת השליש.

בהכנת תיק לוועדת שחרורים מעורבים לא פעם גורמים רבים, למשל, וועדות מקצועיות כמו ועדת
אלימות במשפחה או וועדת גילוי עריות (אלמ"ב ווג"ע) והמרכז לבריאות הנפש של שב"ס (מב"ן).
כמו כן, יש צורך במעורבות של הרשות לשיקום האסיר או גורמי טיפול פרטיים להכנת תוכנית לתקופת השליש.

חשוב לזכור שהתפיסה היא כי על האסיר לרצות את מלוא מאסרו. שחרור מוקדם היא פרווילגיה ולכן
על האסיר מוטל הנטל הכבד להוכיח שהוא ראוי לשחרור מוקדם. לכן, על מנת להגביר את הסיכויים
לקבל שליש, היינו לזכות בשחרור מוקדם, יש צורך בקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מתאים של עו"ד פלילי
בצפון ובכך להגביר את הסיכויים של האסיר לזכות בשחרור מוקדם.

עו"ד פלילי בחיפה מורן נירשברג-דרורי עוסקת בייעוץ וייצוג אסירים הן בעתירות אסירים והן בפני
וועדת השחרורים, וועדת שליש, בכל סוגי העבירות. לעו"ד פלילי בצפון מורן נירשברג-דרורי ניסיון
עשיר בייצוג אסירים רבים, גם בתיקים מורכבים הדורשים חוות דעת ומעורבות של גורמים מקצועיים
רבים. כן מייצגת עו"ד פלילי בקריות מורן נירשברג-דרורי אסירי עולם בפני וועדת השחרורים המיוחדת.עו"ד נזיקין בצפון | עו"ד נזיקין בחיפה | קישור 3             בנייה וקידום אתרים-AdarNet